Mera jul & advent 2022

• Julbasaren: vi sjunger kl.11 & 14.
Svenska kyrkan har en ny sida om basaren; barnen övar kl.10-10.45.

Adventsgudstjänst i Baar, onsdag 23 november kl.19, med fika efter.

Extra julkonsert i Langnau a.A, fredag 2 december kl.19.30, i Ref. Kirche. Fritt inträde (kollekt).
Facebook-eventFlyer att downloada
flyer