Framträdanden och konserter

De nu aktuella uppträdandena hittar ni på ”framsidan” Om Nota Bene, och en liten historik finns på vår blogg.

Vi framträder regelbundet vid olika, mest nordiska, högtider och festligheter. Bland annat vid Valborg, midsommar, nationaldagar, jul och Lucia bjuder vi på en smak av Norden här i Schweiz. Vi sjunger dessutom då och då vid Svenska Kyrkans gudstjänster.

Våra vår- och julkonserter är redan tradition för många av våra landsmän, men har även blivit ett måste för en stor grupp Zürichbor, som på det sättet har fått helt nya traditioner. Ett av våra syften är att sprida den nordiska kulturen här i Schweiz och det känner vi verkligen att vi har lyckats med.

Här är ett urval av framträdanden vi brukar göra och har gjort. Vissa är ständigt återkommande, andra inte.

 • Adventsgudstjänst i Zürich
 • Adventsgudstjänst i Basel eller Baar
 • Luciagudstjänst med barn i Kirche St. Peter, Zürich
 • Katolsk gudstjänst med luciatåg i Kirche Herz Jesu, Zürich
 • Lucia på Diakoniewerk Zollikerberg
 • Konfirmationsgudstjänster i Martin Luther-kyrkan
 • Hofgesang Zürich (vartannat år)
 • Lucia på Skandinaviska klubbens julbal
 • Lucia på SWEAs julglögg
 • Lucia på SE-Bankens julglögg
 • Princely Liechstenstein Tattoo 2013
 • Konsert (Grieg: Peer Gynt & Olaf Trygvason) i Tonhalle maj 2015 med Konzertchor Harmonie och Tonhalleorkester!
 • Svensk gudstjänst i Slottskyrkan på Mainau

Lite reaktioner från vår publik:

”Wie Himmel auf Erden.”
”Das war das Schönste was ich je erlebt habe.”
”Es hat meine Seele so berührt.”
”Kommt bitte nächstes Jahr wieder – sonst wird’s ja kei Wiehnachte.”

den skandinaviska kören i Zürich